302 - Geest des Vaders
 

Vers 1
 F        C     F       C   G7  C
Geest des Vaders, wil al 't dorre drenken met Uw hemeldauw.
C7   F   C7   F F7 Bes F7  Bes Gm G C7  F
Wil verkwikken met Uw zegen wat van droogte kwijnen zou.
Vers 2
Geest des Vaders, doe Uw adem waaien over 't dodenveld.
Wek het leven in de zielen, die de dood nog houdt omkneld.
Vers 3
Heilig vuur, blaas Uwe vlammen aan tot zulk een helle gloed,
Dat het alle mensenharten warmen, lout'ren, heil'gen moet.
Vers 4
Jezus, stort Uw Geestesstromen over onze wereld uit.
Amen! Heer! Van onze bede zij Uw „Amen” het besluit.