302 - Geest des Vaders
 
1 Geest des Vaders, wil al 't dorre drenken met Uw hemeldauw.
Wil verkwikken met Uw zegen wat van droogte kwijnen zou.
 
2 Geest des Vaders, doe Uw adem waaien over 't dodenveld.
Wek het leven in de zielen, die de dood nog houdt omkneld.
 
3 Heilig vuur, blaas Uwe vlammen aan tot zulk een helle gloed,
Dat het alle mensenharten warmen, lout'ren, heil'gen moet.
 
4 Jezus, stort Uw Geestesstromen over onze wereld uit.
Amen! Heer! Van onze bede zij Uw „Amen” het besluit.