301 - Stort Uw zegen uit!
 

Vers 1
 As                 Es7sus4 Es7
Stort Uw zegen uit, o Heiland, in dit mor - gen-uur.
                     As
Doop Uw volk, als vroeger tijden, met Uw Pinkstervuur.
                  Des F7  Bes
Gord ons aan met hemelgaven, met Uw won-der-macht.
 Es           Es7   As
Sterk opnieuw ons met Uw moed en kracht.
Refrein
As  
O, ver-vul        ons met  Uw Heil'-ge Geest.
    O, vervul ons met Uw Heil'-ge Geest o Heer.
     Es       Es7
Geef op-nieuw
    Geef opnieuw Uw volk
                  As     Es    As
           Uw volk een Pink  -  ster -  feest.
           een Pink-ster-feest, een Pink-ster-feest.
                    Besm   F    Besm
Wek ons op        tot le- ven rijk   en   vrij
    Wek ons op tot le-ven, hei-lig le- ven, rijk en vrij
Des Desm As      Es7 As
En be - gin, o Heer, bij mij.
Vers 2
Laat Uw heil'ge wolk vol zegen rusten op Uw kerk.
Sterk Uw trouwe vredeboden bij het zendingswerk.
Overtuig de wereld van haar zonden meer en meer.
Geef Uw volk een Pinksterfeest, o Heer.
Vers 3
Dat Uw koninkrijk moog' komen over gans de aard,
En het evangeliewoord verkondigd, onvervaard,
Want Uw wederkomst, o Heiland, is zo zeer nabij.
Stort Uw zegen uit, ook over mij.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)