301 - Stort Uw zegen uit!
 
1 Stort Uw zegen uit, o Heiland, in dit morgenuur.
Doop Uw volk, als vroeger tijden, met Uw Pinkstervuur.
Gord ons aan met hemelgaven, met Uw wondermacht.
Sterk opnieuw ons met Uw moed en kracht.
 
Refrein O, vervul ons met Uw Heil'ge Geest.
O, vervul ons met Uw Heil'ge Geest o Heer.
Geef opnieuw Uw volk een Pinksterfeest.
Geef opnieuw Uw volk een Pinksterfeest, een Pinksterfeest.
Wek ons op tot leven rijk en vrij
Wek ons op tot leven, heilig leven, rijk en vrij
En begin, o Heer, bij mij.
 
2 Laat Uw heil'ge wolk vol zegen rusten op Uw kerk.
Sterk Uw trouwe vredeboden bij het zendingswerk.
Overtuig de wereld van haar zonden meer en meer.
Geef Uw volk een Pinksterfeest, o Heer.
 
3 Dat Uw koninkrijk moog' komen over gans de aard,
En het evangeliewoord verkondigd, onvervaard,
Want Uw wederkomst, o Heiland, is zo zeer nabij.
Stort Uw zegen uit, ook over mij.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)