300 - Onze Heiland voer ten hemel
 

Vers 1
C       G7   C
Onze Heiland voer ten hemel
       G7
Tot Gods heerlijkheid,
      F  C
Hem reeds lang bereid.
          G7  C F
Hij verwierf ons schuldvergeving
Cdim    C G7 C
 En eeuw'ge zaligheid.
Refrein
C                 F
Ja, Hij komt straks weer, in Zijn majesteit,
D7    G7  C G7        C
Tot Zijn bruidsgemeente, die Zijn komst verbeidt.
                  F
Houdt uw lamp steeds brandend, uw kleed gans rein.
Cdim     C    D7 G7  C
 O, welk een weerzien zal dat zijn!
Vers 2
Onze Heer zal wederkomen.
'k Zal in 't hemels licht
Zien Zijn aangezicht.
Hij, de Hope aller vromen,
Op wie ons oog zich richt.
Vers 3
Onze plaats in 't huis des Vaders
Heeft Hij ons bereid.
Welk een zaligheid!
Daar geen tranen meer of smarten,
Tot in all' eeuwigheid.