300 - Onze Heiland voer ten hemel
 
1 Onze Heiland voer ten hemel
Tot Gods heerlijkheid,
Hem reeds lang bereid.
Hij verwierf ons schuldvergeving
En eeuw'ge zaligheid.
 
Refrein Ja, Hij komt straks weer, in Zijn majesteit,
Tot Zijn bruidsgemeente, die Zijn komst verbeidt.
Houdt uw lamp steeds brandend, uw kleed gans rein.
O, welk een weerzien zal dat zijn!
 
2 Onze Heer zal wederkomen.
'k Zal in 't hemels licht
Zien Zijn aangezicht.
Hij, de Hope aller vromen,
Op wie ons oog zich richt.
 
3 Onze plaats in 't huis des Vaders
Heeft Hij ons bereid.
Welk een zaligheid!
Daar geen tranen meer of smarten,
Tot in all' eeuwigheid.