299 - Jezus is opgestaan
 

Vers 1
C   F G7  C
Jezus is opgestaan!
  F  G7   C
Jezus mijn Heiland
 F      C G7  C
Baand' ons de weg ten heil,
Am G  D7  G
Jezus mijn Heer.
Refrein
C
Jezus verrees uit het graf (uit het graf),
          F         C
Wierp het somb're doodskleed van zich af (van zich af)!
G  G7         Am  F  C
Overwinnaar is Hij over zond' en dood!
     F    D7       G D7  G7
O, Zijn liefd' en almacht zijn oneindig groot!
    C
Jezus leeft (Jezus leeft)!
    F
Jezus leeft (Jezus leeft)!
      D7 G7  C
Halleluja, Je-zus leeft!
Vers 2
O, welk een zaligheid,
Hij is verrezen,
Opende ons de weg
Tot 't Hemelrijk.
Vers 3
Ere zij Jezus' Naam!
Hij, onze Redder,
Droeg onze schuld aan 't kruis
Op Calvarie.
Vers 4
Jezus is opgestaan!
Dat elk Hem ere!
't Lichaam, van stof ontdaan,
Volgt straks zijn Heer!