299 - Jezus is opgestaan
 
1 Jezus is opgestaan!
Jezus mijn Heiland
Baand' ons de weg ten heil,
Jezus mijn Heer.
 
Refrein Jezus verrees uit het graf (uit het graf),
Wierp het somb're doodskleed van zich af (van zich af)!
Overwinnaar is Hij over zond' en dood!
O, Zijn liefd' en almacht zijn oneindig groot!
Jezus leeft (Jezus leeft)!
Jezus leeft (Jezus leeft)!
Halleluja, Jezus leeft!
 
2 O, welk een zaligheid,
Hij is verrezen,
Opende ons de weg
Tot 't Hemelrijk.
 
3 Ere zij Jezus' Naam!
Hij, onze Redder,
Droeg onze schuld aan 't kruis
Op Calvarie.
 
4 Jezus is opgestaan!
Dat elk Hem ere!
't Lichaam, van stof ontdaan,
Volgt straks zijn Heer!