298 - Gethsemané en Calvarie
 

Vers 1
F
Op 't kruishout van Calvarie
 Dm  Gm  C7   F
Droeg Jezus onze schuld.
   C7       F
Daar heeft Hij in de lijdensnacht
   G7   C G7 C7
Voor ons de wet vervuld.
  A7        Dsus4 Dm
Gesmaad, bespuwd, ge-sla-gen,
F7   Bes       A7
Op 't hoofd een doornenkroon,
   Dm       F7  Bes
Voor mij, o Heer, droegt Gij dat leed,
Besm6 F    C7   F
 Ver-achting, haat en hoon.
Refrein
 F Bes     F
Gethse-mané en Calvarie,
            C
Daar leedt Gij duldend stil.
 F Bes      F    G7
Daar o-verwont Gij satans macht,
G7(5b) F     C7   F
Boogt Gij voor 's Vaders wil.
Vers 2
O Jezus, Man van smarten,
O hart, van liefde groot,
Voor mij gebroken op het kruis,
In bitt're lijdensnood.
Gij gaaft Uw kostbaar leven,
O, schuld'loos Lam, voor mij!
Uw Bloed, gevloeid langs 't ruwe hout,
Maakt mij van zonden vrij.
Vers 3
Wat kan ik U vergelden,
O Vriend, die voor mij stierf,
Die in de hemel uit Gods hand
De levenskroon verwierf?
Neem, Heer, mijn ganse leven.
'k Leg 't op het altaar nu.
Mijn gaven en mijn krachten, Heer,
Wijd ik voor eeuwig U.