297 - Ere zij God in de Hoge
 
1 Ere zij God in de hoogste heem'len!
Vreed' op aarde allerwegen,
In de mensen Godd'lijk welbehagen.
God schenkt ons Zijn hoogste zegen.
 
Refrein Ere, ere,
Ere zij God in de hoge!
Ere zij God in de hoge!
Vree op aard',
Vrede op aard', in mensen behagen.
Glorie zij het Lam van God!
 
2 Ere zij God in de hoogste heem'len!
Juicht aanbiddend eng'lenkoren.
Jezus daalde tot het mensdom neder,
Dat in zonde was verloren.
 
3 Ere zij God in de hoogste heem'len!
Eeuwig dank voor Zijn gena.
't Godd'lijk kind, Gods Zoon in 't mens'lijk kleed,
Stierf voor ons op Golgotha.
 
4 Ere zij God in de hoogste heem'len!
Glorie, glorie, halleluja!
Jezus Christus bracht ons 't eeuwig leven.
'k Loof mijn Heiland vroeg en spa.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)