296a - Dierbare Heer, vat mijn hand
 

Vers 1
 As Assus4 As
Dier-b're Heer, vat mijn hand
As7  Des
In dit uur van zorg en nood.
     As  Es7   Fm Bes7   Es  Bes7 Es7
Gij volbrengt in mijn zwakheid Uw kracht.----------
  As Assus4 As Es7    As7
'k Zie om - hoog naar het licht
    Des      Asdim7
Van Uw lieflijk aangezicht,
     As  Fm Desm  As  Es7  As
Ster der hoop, die daar straalt in de nacht.
Vers 2
Gij verhoort de gebeÍn
Van Uw kind, dat op U bouwt,
En Uw hand wist mij af ied're traan.
Leer mij zien op Uw kruis
Bij de pelgrimstocht naar huis.
Ik wil stil aan Uw zij altijd gaan.
Vers 3
Niets dan U, o mijn Heer,
Stilt 't verlangen van mijn hart.
Gij alleen zijt mijn troost hier op aard.
Woedt de storm om mij heen,
Nimmer laat Gij mij alleen!
In Uw trouw blijft mijn ziele bewaard.