296a - Dierbare Heer, vat mijn hand
 
1 Dierb're Heer, vat mijn hand
In dit uur van zorg en nood.
Gij volbrengt in mijn zwakheid Uw kracht.
'k Zie omhoog naar het licht
Van Uw lieflijk aangezicht,
Ster der hoop, die daar straalt in de nacht.
 
2 Gij verhoort de gebeÍn
Van Uw kind, dat op U bouwt,
En Uw hand wist mij af ied're traan.
Leer mij zien op Uw kruis
Bij de pelgrimstocht naar huis.
Ik wil stil aan Uw zij altijd gaan.
 
3 Niets dan U, o mijn Heer,
Stilt 't verlangen van mijn hart.
Gij alleen zijt mijn troost hier op aard.
Woedt de storm om mij heen,
Nimmer laat Gij mij alleen!
In Uw trouw blijft mijn ziele bewaard.