295 - Dankkoor
 
1 Dank, o Heer, voor 't heil mij gebracht.
Dank, Heer, voor Uw liefde en kracht.
Dank, Heer, voor vergeving van schuld.
Dank voor Uw Geest die mijn ziel vervult.
 
2 Dank, Heer, voor Uw liefde zo groot.
Dank, Heer, voor het heil dat Gij boodt.
Dank voor 't Licht dat zondaren redt.
Dank voor verhoring van ons gebed.