294 - Uit de put
 
1 Hij trok mijn ziel uit de put,
Uit modder diep en zwart.
Hij zette mijn voet op de Rots,
En reinigde mijn hart.
Hij gaf mij een lied in de mond,
En 'k loof Hem vroeg en spa.
Hij trok mijn ziel uit de put, o halleluja.