293 - Zijn wij mismoedig?
 
1 Zijn wij mismoedig?
Neen, o neen,
Zijn wij mismoedig?
Neen, o neen.
't Noodweer mag komen, 't noodweer mag gaan.
Wij blijven dicht aan Jezus' zij staan.
Zijn wij ontmoedigd?
Zijn wij ontmoedigd?
Neen, o neen.