292 - Hij maakte mij vrij, ja vrij
 
1 Hij maakte mij vrij, ja vrij
Van ied're zondeschuld.
Hij maakte mij vrij, ja vrij,
En heeft de wet vervuld.
Hij maakte mij vrij, ja vrij
Van ied're satans macht.
Hij heeft mij Gods heil en vree
En zaligheid gebracht.