291 - Victorie koor
 
1 Victorie in Gods kracht!
Overwinning door 't Bloed van 't Lam!
Victorie door Zijn macht,
Van de Heiland, die tot ons kwam.
Hij is met ons te allen tijd,
Redt ons uit moeite, zorg en strijd.
Glorie zij Jezus' Naam,
Tot in alle eeuwigheid!