290 - Werp uw zorg op Jezus
 
1 Werp al uw zorgen op Jezus nu.
Werp al uw zorgen op Jezus nu.
Jezus draagt de bekommernis voor u.
Werp al uw zorgen op Jezus.