289 - Zo lief had God de wereld
 
1 Zo lief had God de wereld:
Hij schonk Zijn een'ge Zoon,
Die stierf voor ons aan 't kruis,
En droeg een doornenkroon.
Maar eenmaal komt Hij weer,
In glorie en in kracht!
Hem zij al de eer gebracht!