287 - O, welk een genade!
 
1 O, welk een genade!
Jezus woont in mij.
Zijn liefde woont in mijn dankbaar hart.
Hij kocht van zonden mij vrij.
O, welk een genade!
Jezus woont in mij.
Nu zingt mijn ziele een heerlijk lied.
Ik ben blij, blij, blij.