285 - Ieder uur van de dag
 
1 Ied're ure van de dag (ja van de dag)
Word ik door Hem geleid.
Ied're ure van de dag (ja van de dag)
ben ik in Hem verblijd.
Ied're ure van de dag (ja van de dag),
O, zaligheid,
Ied're ure van de dag
zij Jezus toegewijd (ja toegewijd).
 
2 Als de golven van de zee (ja van de zee)
ruist in mijn hart een lied,
Dat mij zingt van liefd' en vree (van liefd' en vree)
Bij stormweer en verdriet.
Komt gij jong'ren van de Heer (ja van de Heer),
Brengt Jezus eer.
Ja, wij loven al tezaam,
De kracht van Jezus Naam (van Jezus Naam).