283 - Zing een lied in de nacht
 
1 Zing een lied in de nacht
En het duister vliedt heen.
Strijd steeds voort in de kracht van uw Heer.
Zing een lied in de nacht.
En het daglicht breekt aan.
Voor Gods licht kan geen zorg ooit bestaan.