282 - Hij is mijn
 
1 Hij is mijn, ja, mijn Heer is mijn,
Wil voor eeuwig de mijne zijn.
Hij is mijn, ja, mijn Heer is mijn.
Hij, die droeg al mijn zond' en pijn,
Hij, mijn Jezus, zo goed en rein,
Wil de mijne zijn.