281 - De volheid van Gods liefde
 
1 'k Kan de hemelvreugde niet beschrijven,
Noch de vree die wegnam al mijn smart,
Toen de volheid van Gods liefde
nederdaalde in mijn hart (kwam in mijn hart).
Duisternis was uit mijn ziel verdwenen,
En de zon verdreef de wolken zwart,
Toen de volheid van Gods liefde nederdaalde in mijn zondaarshart.