279 - Kerstkoor
 
1 Want een Kind is ons geboren,
Onder eng'lenzang in stille nacht.
Ja, een Zoon is ons gegeven,
Die der wereld heil en vrede bracht.
 
Refrein Ere zij God in de hoge.
Vree daalt op aarde, zo zacht.
In de mensen welbehagen!
Eeuwig lof en eer zij Hem gebracht!
 
2 Heerschappij rust op Zijn schouders.
't Is de Schepper van het gans heelal,
Jezus, onze Heer en Koning,
Die eens was, en is, en komen zal.
 
3 Eng'len keerden weer ten hemel,
Maar in onze harten zingt het voort.
't Heerlijk lied van rust en vrede.
Schoner zang werd nooit op aard' gehoord.