277 - Doet de wapenrusting aan
 
1 Gij jong'ren, gordt u aan met Gods kracht
En trekt de wapenrusting aan.
Ja, strijdt de goede strijd des geloofs,
En God zal aan uw zijde staan.
 
Refrein 't Schild des geloofs ('t schild des geloofs), omhoog geheven,
Breekt ied're pijl (breekt ied're pijl) van satans macht.
Leg in Gods hand (leg in Gods hand) uw ganse leven.
Hij schenkt u o- (Hij schenkt u o-) verwinningskracht.
 
2 Gordt aan het zwaard des Geestes, Gods Woord,
En draagt de helm des heils vol moed.
Bekleedt u met de waarheid altoos,
Geborgen onder Jezus' Bloed.
 
3 Bestrijdt de vijand, vast in 't geloof.
Biedt weerstand aan de boze macht.
't Geloofsgebed wordt immer verhoord.
De Naam van Jezus geeft u kracht.
 
4 De Heer gebiedt de golven: „Zwijgt stil”.
De duisternis wijkt voor het licht,
Wanneer ge in 't geloof op Hem wacht,
Uw blik alleen op Jezus richt.