276 - Wie zielen vangt, is wijs
 

Vers 1
 As   Des  As        Es7 As
Zaai aan al-le waat'ren 't evangeliezaad.
 Es        Es7       Bes7   Es
Breng getrouw de blijde boodschap vroeg en laat.
As             Des
Predik 't evangelie zonder geld of prijs.
As           Es7 As
Hij, die zielen vangt, is wijs.
Refrein
As    Des   As  Es  As
Hij, die zie-len vangt, is wijs.
Hij,   die,  hij,  die zie-len vangt, is wijs.
Des             As
Hij, die zie-len vangt, is wijs.
Hij,   die,  hij,  die zie-len vangt, is wijs.
                   Des
Boven wacht hem 't loon in 's hemels pa-radijs.
As           Es7 As
Hij, die zielen vangt, is wijs.
Vers 2
Werp uw brood op 't water en na lange tijd
Zult ge 't weder vinden in de eeuwigheid.
Velen zult g' ontmoeten in het Godspaleis.
Hij, die zielen vangt, is wijs.
Vers 3
Red de arme zielen van de eeuw'ge dood.
Maak in woord en daden steeds uw Heiland groot.
Strooi uw zegeningen onder lof en prijs.
Hij, die zielen vangt, is wijs.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)