276 - Wie zielen vangt, is wijs
 
1 Zaai aan alle waat'ren 't evangeliezaad.
Breng getrouw de blijde boodschap vroeg en laat.
Predik 't evangelie zonder geld of prijs.
Hij, die zielen vangt, is wijs.
 
Refrein Hij, die zielen vangt, is wijs.
Hij, die, hij, die zielen vangt, is wijs.
Hij, die zielen vangt, is wijs.
Hij, die, hij, die zielen vangt, is wijs.
Boven wacht hem 't loon in 's hemels paradijs.
Hij, die zielen vangt, is wijs.
 
2 Werp uw brood op 't water en na lange tijd
Zult ge 't weder vinden in de eeuwigheid.
Velen zult g' ontmoeten in het Godspaleis.
Hij, die zielen vangt, is wijs.
 
3 Red de arme zielen van de eeuw'ge dood.
Maak in woord en daden steeds uw Heiland groot.
Strooi uw zegeningen onder lof en prijs.
Hij, die zielen vangt, is wijs.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)