275 - De dienst van Jezus
 
1 Ik verheug mij in de dienst van mijne Heer.
Ik ben blijde, o zo blijde!
Ik geniet nu vree en zing tot Jezus' eer.
'k Leg mijn al nu voor Hem neer.
 
Refrein In de dienst van mijne Heer
Is 't Zijn gunst slechts die 'k begeer.
Ik heb volle vree en vreugde in de dienst van mijne Heer!
 
2 Ik verheug mij in de dienst van mijne Heer.
Ik ben blijde, o zo blijde!
'k Wandel steeds aan Jezus' hand in hoger sfeer,
En ik heb geen schuld nu meer.
 
3 Ik verheug mij in de dienst van mijne Heer.
Ik ben blijde, o zo blijde!
Held're zonneschijn bestraalt mijn leven weer.
'k Leef alleen voor Jezus' eer.
 
4 Ik verheug mij in de dienst van mijne Heer.
Ik ben blijde, o zo blijde!
En 'k aanbid mijn dierb're Meester, keer op keer,
Hij mijn Koning en mijn Heer.