274 - Voorwaarts
 
1 Nog een korte wijl en Jezus' komst is daar.
Wandel recht voor God. Wees trouw en altoos waar.
Zie niet achterom, maar volg uw Heiland na.
Voorwaarts steeds, halleluja!
 
Refrein Voorwaarts, voorwaarts, aan des Heilands hand.
Voorwaarts, voorwaarts, naar 't beloofde land.
Voorwaarts, voorwaarts, Jezus komt weldra.
Voorwaarts in 't geloof, halleluja!
 
2 Sterk de zwakke voet en zie alleen op Hem.
God bewaart het kind dat luistert naar Zijn stem.
Reis uw weg met blijdschap naar Jeruzalem.
Rust met heel uw ziel in Hem.
 
3 Voorwaarts, christenhelden, zaait en maait met moed.
Brengt de schoven binnen. Doet Gods werk met spoed.
't Noodweer dreigt van verre. Strijdt voor 's Heren zaak
En voleindigt trouw uw taak.