273 - Prijst de Heer
 
1 Met mijn ganse jonge hart loof ik Jezus' Naam.
Ja, wij prijzen Hem tezaam.
Sinds 'k mijn leven aan Hem gaf, dien ik Hem ter eer.
Prijst de Heer!
'k Wil mijn Heiland volgen meer en meer.
Met mijn ganse jonge hart loof ik Jezus' Naam.
Prijst de Heer!
 
2 O, de zon rees in mij op toen de Heiland kwam,
En mij maakte tot Zijn kind.
Met het blijde vogelkoor zing ik, keer op keer:
Prijst de Heer!
'k Wil mijn Heiland volgen meer en meer.
O, de zon rees in mij op toen de Heiland kwam.
Prijst de Heer.
 
3 Wat een vreugde zal het zijn als de Heiland komt
In Zijn liefde sterk en teer.
O, dan juichen wij tezaam Hem een welkom toe:
Prijst de Heer!
'k Wil mijn Heiland volgen meer en meer.
Wat een vreugde zal het zijn als de Heiland komt.
Prijst de Heer.