272 - Geen nacht aldaar
 

Vers 1
Es       Bes7  Es
In het land van eeuwig licht
 F7    Es  Bes7 Es
Ligt een vierkan-te stad.
        Esdim  Es
Schijnsel van de zon of maan
 F7    Es  Bes7 Es
Heeft zij nimmer ge-had.
Refrein
Es           C7    Fm
God zal dro  -   gen ie-d're traan,
    God zal dro - gen   ie - d're traan,
    Bes7            Es
Als wij eens     daar bin-nen-gaan.
    Als wij eens   daar  bin-nen-gaan.
             Cm Gdim Fm
Dan wijkt zorg     en elk be - zwaar,
Dan wijkt el - ke zorg  en    elk be-zwaar,
      Es      Bes7 Es
Want geen nacht    is al-daar.
Want geen nacht is al  -  daar.
Vers 2
In die stad vierkant van vorm,
Daar zijn straten van goud,
En de poorten schitt'rend schoon
Zijn uit paarlen gebouwd.
Vers 3
In dat nieuw Jeruzalem
Zijn de poorten niet dicht.
Ieder die daar binnengaat
Wandelt eeuwig in 't licht.
Vers 4
Steeds vloeit daar een zilv'ren stroom
Van de Godd'lijke troon.
Pelgrims drinken 't zuiver nat
In dat Sion zo schoon.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)