269 - Waarom bemint Hij mij?
 
1 Jezus, de Heer, stierf voor mij aan het kruis.
Waarom bemint Hij mij?
Baande een weg naar het hemels tehuis.
Waarom bemint Hij mij?
 
Refrein
Na vers
1, 2 en 3
Waarom bemint Hij mij?
Waarom bemint Hij mij (mint mij)?
Gans onverdiend maakt Zijn kruisdood mij vrij!
Waarom bemint Hij mij (mint mij)?
 
2 Voor mijne zonden heeft Jezus geboet!
Waarom bemint Hij mij?
Niets dan onreinheid vervult mijn gemoed.
Waarom bemint Hij mij?
 
3 In mijne plaats droeg Hij lijden en straf.
Waarom bemint Hij mij?
Werd Hij gelegd in het duistere graf.
Waarom bemint Hij mij?
 
4 Jezus werd eenmaal verzocht zoals wij.
Daarom bemint Hij mij!
Al mijne tranen en smarten kent Hij.
Daarom bemint Hij mij!
 
Refrein
Na vers 4
Daarom bemint Hij mij!
Daarom bemint Hij mij (mint mij)!
Al mijne strijd en beproeving kent Hij.
Daarom bemint Hij mij (mint mij)!