268 - Hand in hand met Jezus
 
1 Hand in hand met Jezus
Over 't ruwe pad.
Jezus houdt vol liefde
Trouw mijn hand omvat.
Onder blauwe hemel,
Onder stormgebruis,
Hand in hand met Jezus
Kom ik veilig thuis.
 
2 Hand in hand met Jezus,
Steunend op Zijn kracht,
Zie 'k de sterren fonk'len
In de zwartste nacht.
Stormen mogen woeden,
Woest de golven slaan,
Hand in hand met Jezus
Kan ik veilig gaan.
 
3 Hij gaat aan mijn zijde,
Draagt met mij de last.
Nimmer kan ik wank'len.
Jezus houdt mij vast.
Hand in hand met Jezus,
Waar 'k mijn voet ook zet.
Naar mijn zwakke schreden
Regelt hij Zijn tred.
 
4 't Hart vervuld met vreugde,
Tors ik stil mijn kruis.
't Zwaarste eind draagt Jezus
Op de weg naar huis.
Daarom juicht mijn ziele:
Waar 's een Vriend als Hij?
Hand in hand met Jezus,
Tot aan d' overzij.