267 - Hij kent de weg die leidt tot glorie
 
1 Daar is een Gids die niet kan falen,
Een vaste hand die trouw mij leidt,
Mijn ziel behoedt voor lust tot dwalen
Op 't smalle pad naar d' eeuwigheid.
 
Refrein Hij kent de weg die leidt tot glorie.
Hij kent de weg die leidt tot glorie.
'k Vertrouw op Hem, 't zij laat of vroeg.
'k Vertrouw op Hem, 't zij laat of vroeg.
Geen noodweer kan mij doen bezwijken.
Hij kent de weg, dat is genoeg.
 
2 Ik heb een Gids vol teer erbarmen,
Die aan mijn zijde steeds wil gaan;
Een Vriend die mij het kruis helpt dragen
En teder afwist ied're traan.
 
3 Al dreigen stormen en gevaren,
Al is de lucht van wolken zwart,
Met Jezus reis ik moedig voorwaarts.
Ik bouw op Hem met gans mijn hart.
 
4 Die Gids verstaat al 's mensen noden.
Hij draagt het zwaarste eind van 't kruis.
O, 'k wil niet vrezen. Hij gaat met mij,
Totdat ik kom in 't Vaderhuis.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)