266 - Niet twee heren dienen
 
1 „Gij kunt niet twee heren dienen”,
Zo sprak de Heer tot mij.
„Kies nu, mijn kind, neem op uw kruis,
En draag het achter Mij.”
 
Refrein Wie Jezus volgt is nooit alleen (Hij helpt).
Hij helpt u dragen 't kruis.
Hij helpt u dragen, dragen 't kruis.
Hij helpt u dragen, Hij helpt u dragen 't kruis.
Uw trouwe Vriend geleidt uw schreÍn (uw schreÍn),
Totdat gij komt (totdat gij komt) in 't Vaderhuis.
 
2 Op 't kruispunt van mijn levensweg
Stond 'k lang nadenkend stil.
Toen nam ik op het zware kruis
En sprak: „Ik volg Gods wil”.
 
3 O, de hoogte en de diepte van
Gods vree die tot mij kwam,
Toen 'k opgaf 's werelds schijngenot
En koos de weg van 't Lam.
 
4 Gij kunt niet twee heren dienen,
Mijn vriend. Kies Jezus nu!
Hij gaf Zijn leven op het kruis,
Uit liefde, ook voor u.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)