265 - Het eenzame pad
 

Vers 1
As             Des     As
Het eenzame pad is voor 't Godskind alleen,
        Bes7    Es
Dat stil achter Jezus wil gaan,
Es7  As           Des
Dat strijd heeft gekend en verzoeking en leed,
    As      Es7      As
En 't kruis van Zijn Heer heeft verstaan.
Refrein
 As     Des   As
Vree, vree, wondere vree
     Fm       Bes7     Es
Geeft de Heiland aan 't hart dat Hem mint.
Es7 As            Des
Een licht en een kracht in de eenzame nacht
    As       Es7    As
Is de Meester voor 't biddende kind.
Vers 2
Dat eenzame pad kronkelt steil naar omhoog.
De tocht is vermoeiend en lang.
De doornen zijn scherp en verwonden de voet,
Maar 't hart van Gods kind is niet bang.
Vers 3
Hij weet, daar is En, met een lichtend gelaat,
Met ogen zo teder en zacht,
Die stillekens legt Zijn doorboorde hand
Op 't hoofd van de wand'laar bij nacht.
Vers 4
Mijn leven is Christus en Christus alleen.
Blijmoedig verdraag ik mijn lot.
Ja, 't eenzame pad wordt gekend slechts door hem,
Die wandelt als Henoch met God.