Glorieklokken 264 - Geborgen

Vers 1

 G           Csus4 C
Men zegt tot mij: „Ge - va - ren
      G   Gsus4 G  D
Zijn op 't pad waar-op gij gaat”,
 G            Csus4 C
Doch zij zien niet, o Heer Je - zus,
    D7        G
Dat Gij zelve naast mij staat!

Refrein

G   C   G  D7 Gsus4 G
O, met Jezus aan mijn zij - de
      C  G   D
Durf ik ied're weg te gaan,
 G            Csus4 C
Doch alleen waag ik geen schre-de
    D7       G
Op de duist're levensbaan.

Vers 2

Men zegt: „Het leed zal komen
En uw schoonste hoop vergaan”,
Doch ik weet in Wie 'k gelove!
Eeuwig blijft Zijn trouw bestaan!

Vers 3

Ja, ik weet: Mijn hart is twijf'lend
En mijn liefde veel te klein,
Doch, geborgen in mijn Heiland,
Zal ik overwinnaar zijn.

Vers 4

Niets, o niets kan mij ooit schaden
Als mijn Jezus met mij gaat.
In Hem vind ik rust en vrede
Tot de laatste ure slaat.