263 - Wondervolle vrede
 
1 Glorie voor Jezus, mijn ziele vond rust,
Heerlijke vree, heerlijke vree.
't Dobberend scheepj' is geland aan de kust.
Ik heb vree, ja vree!
 
Refrein Vree, vree, hemelse vree!
Vree, vree, hemelse vree!
Sinds Jezus woont in mijn hart heb ik vree,
Eeuw'ge rust en vree (vree, ja vree).
 
2 Volheid van vrede, onpeilbaar genot,
Heerlijke vree, heerlijke vree.
Stil rust mijn ziel in de schaduw van God.
Ik heb vree, ja vree!
 
3 Vrede volkomen, door 't Bloed van het kruis,
Heerlijke vree, heerlijke vree.
Rust, ook te midden van 't aardse gedruis.
Ik heb vree, ja vree!
 
4 Ere zij Jezus, Hij heeft ons gebracht:
Heerlijke vree, heerlijke vree.
Vrede door 't kruis schenkt ons vreugde en kracht.
Ik heb vree, ja vree.