262 - Zend mij, Heer!
 
1 Hoort, de Heer des oogstes roept zo dringend.
Wilt gij heden uitgaan voor uw Heer?
Wilt gij zielen winnen voor Zijn glorie,
Leven voor Zijn Koninkrijk en eer?
 
Refrein Zend mij, Heer (zend mij, Heer).
Ik wil gaan (ik wil gaan)!
Spreek en ik wil volgen U altijd (ja voor altijd).
Zend mij, Heer (zend mij, Heer).
Ik wil gaan
En U dienen tot in eeuwigheid (zend mij, Heer).
 
2 Jezus zoekt thans werkers in Zijn wijngaard,
Die vervuld zijn met de Geest van God,
Die bereid zijn voor hun Heer te sterven,
Te verdragen tegenstand en spot.
 
3 Zijt gij gans en al met Hem gekruisigd?
Is uw leven Jezus toegewijd?
Legt gij op het altaar al uw wensen?
Zijt gij waarlijk voor Zijn komst bereid?
 
4 Laat uw lampje brandende steeds wezen.
Draag de heil'ge olie in uw vat.
Jezus spreekt: „Werk heden in Mijn wijngaard,
Wees een licht op 's mensen duister pad.”