260 - Hij nam mijn zonden weg
 

Vers 1
As         Des     As
Ik kwam tot Jezus, zondig en onrein.
  Es7
Hij nam mijn zonden weg!
  As
Hij nam mijn zonden weg,
          Des       As
En deed mij drinken uit de heilsfontein.
  Des   Es7 As
Hij nam mijn zonden weg!
Refrein
As Es7
Hij nam mijn zonden weg!
  As
Hij nam mijn zonden weg!
  Bes7          Es  Es7
Nu is mijn hart in Hem verblijd!----
 As
Prijst de Heer!
  Des       As
Hij nam mijn zonden weg!
  Des   Es7 As
Hij nam mijn zonden weg!
Vers 2
Hoe drukte mij, die zware, zware schuld.
Hij nam mijn zonden weg!
Hij nam mijn zonden weg!
Zijn liefde heeft mijn moede hart vervuld.
Hij nam mijn zonden weg!
Vers 3
Nu is het oude leven gans voorbij.
Hij nam mijn zonden weg!
Hij nam mijn zonden weg,
En 't nieuwe leven heeft nu heerschappij.
Hij nam mijn zonden weg!
Vers 4
Kom heden vriend en kniel aan Jezus' voet.
Hij neemt uw zonden weg!
Hij neemt uw zonden weg,
En wast u rein in 't wonderbare Bloed.
Hij neemt uw zonden weg!