260 - Hij nam mijn zonden weg
 
1 Ik kwam tot Jezus, zondig en onrein.
Hij nam mijn zonden weg!
Hij nam mijn zonden weg,
En deed mij drinken uit de heilsfontein.
Hij nam mijn zonden weg!
 
Refrein Hij nam mijn zonden weg!
Hij nam mijn zonden weg!
Nu is mijn hart in Hem verblijd!
Prijst de Heer!
Hij nam mijn zonden weg!
Hij nam mijn zonden weg!
 
2 Hoe drukte mij, die zware, zware schuld.
Hij nam mijn zonden weg!
Hij nam mijn zonden weg!
Zijn liefde heeft mijn moede hart vervuld.
Hij nam mijn zonden weg!
 
3 Nu is het oude leven gans voorbij.
Hij nam mijn zonden weg!
Hij nam mijn zonden weg,
En 't nieuwe leven heeft nu heerschappij.
Hij nam mijn zonden weg!
 
4 Kom heden vriend en kniel aan Jezus' voet.
Hij neemt uw zonden weg!
Hij neemt uw zonden weg,
En wast u rein in 't wonderbare Bloed.
Hij neemt uw zonden weg!