258 - Mijn keus is gedaan
 

Vers 1
  F          Bes  F Csus4 C
'k Heb geknield bij 't kruis van Je - zus,
    C7     F
En mijn keuze is gedaan.
           Bes F  Csus4 C
'k Breek met 't oude, we-relds le - ven.
   Csus4 C7  Csus4 C7  F
'k Wil aan Jezus' zij - de staan.
      Bes       Fsus4 F
'k Ben een schaap nu van Zijn kud - de.
     G7        C
Niemand rukt mij uit Zijn hand.
F       Bes F Csus4 C
Over bergen, langs ra-vij-nen,
   Csus4 C7    Csus4 C7  F
Leidt Hij mij naar 't he-mels land.
Refrein
  F   Bes            F
'k Heb geknield bij 't kruis van Jezus,
     G7     C
En mijn keuze is gedaan.
   F        Bes F Csus4 C
'k Breek met 't oude, we-relds le - ven.
   Csus4 C7  Csus4 C7  F
'k Wil aan Jezus' zij - de staan.
Vers 2
Sinds ik Jezus koos voor eeuwig,
Heb ik vreugde in mijn hart,
Overwinning bij verzoeking,
's Heren troost bij zorg en smart.
'k Ruil de wereld met haar lusten
Voor Gods rijkdom van gena,
Die mij vrede heeft doen vinden
In het Bloed van Golgotha.
Vers 3
Als mijn taak straks is geŽindigd
En 'k de poort zal binnengaan,
O, dan zal 'k Hem eeuwig prijzen,
Die mijn schuld heeft weggedaan.
Nooit zal mij de keus berouwen,
Die mij voerd' op 't smalle pad.
'k Zal mijn Heiland straks aanschouwen,
Hem, die mij heeft liefgehad.