258 - Mijn keus is gedaan
 
1 'k Heb geknield bij 't kruis van Jezus,
En mijn keuze is gedaan.
'k Breek met 't oude, werelds leven.
'k Wil aan Jezus' zijde staan.
'k Ben een schaap nu van Zijn kudde.
Niemand rukt mij uit Zijn hand.
Over bergen, langs ravijnen,
Leidt Hij mij naar 't hemels land.
 
Refrein 'k Heb geknield bij 't kruis van Jezus,
En mijn keuze is gedaan.
'k Breek met 't oude, werelds leven.
'k Wil aan Jezus' zijde staan.
 
2 Sinds ik Jezus koos voor eeuwig,
Heb ik vreugde in mijn hart,
Overwinning bij verzoeking,
's Heren troost bij zorg en smart.
'k Ruil de wereld met haar lusten
Voor Gods rijkdom van gena,
Die mij vrede heeft doen vinden
In het Bloed van Golgotha.
 
3 Als mijn taak straks is geŽindigd
En 'k de poort zal binnengaan,
O, dan zal 'k Hem eeuwig prijzen,
Die mijn schuld heeft weggedaan.
Nooit zal mij de keus berouwen,
Die mij voerd' op 't smalle pad.
'k Zal mijn Heiland straks aanschouwen,
Hem, die mij heeft liefgehad.