257 - Gered door Jezus' Bloed
 
1 Gans mijn ziele juicht, want ik ben gered,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
'k Ben gereinigd nu van der zonde smet,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
 
Refrein 'k Ben gereinigd door het Bloed,
Door het Bloed, door Jezus' Bloed, door het Bloed,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed!
Door het rein'gend Bloed, dierbaar rein'gend Bloed!
Vrede woont in mijn gemoed.
Vrede woont in mijn gemoed, mijn gemoed.
'k Ben gered door Jezus' Bloed.
'k Ben gered, gered door Jezus' Bloed, Jezus' Bloed.
 
2 't Was een blijde dag, toen Hij wies mij rein,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
'k Wandel nu op wegen van zonneschijn,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
 
3 'k Heb de zekerheid, 'n kind van God te zijn,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
Jezus schonk m' een hart, gans vernieuwd en rein,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
 
4 'k Roep nu ieder toe: Jezus maakt u vrij,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
Daar is eeuw'ge vreugde voor u en mij,
Door het Bloed, het dierbaar Bloed.
Door het Bloed, het dierbaar Bloed van het Lam.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)