256 - Op het Lam
 

Vers 1
C  G7 C    F    C
Op het Lam rust mijne ziele.
      G7 C G7 G6 G7  C
'k Bid het vol bewondering aan.
   D7  G7   C
Alle, alle mijne zonden
 F     C      G7 C
Heeft Zijn Bloed gans weggedaan.
Vers 2
Zalig rustoord! Zoete vrede
Stroomt thans door mijn moede hart.
Daar waar Jezus wil regeren
Wijkt de zonde en de smart.
Vers 3
Ruste vond ook mijn geweten,
Want Zijn Bloed, o welk genot,
Heeft gereinigd gans mijn leven
En mijn ziel verzoend met God.