256 - Op het Lam
 
1 Op het Lam rust mijne ziele.
'k Bid het vol bewondering aan.
Alle, alle mijne zonden
Heeft Zijn Bloed gans weggedaan.
 
2 Zalig rustoord! Zoete vrede
Stroomt thans door mijn moede hart.
Daar waar Jezus wil regeren
Wijkt de zonde en de smart.
 
3 Ruste vond ook mijn geweten,
Want Zijn Bloed, o welk genot,
Heeft gereinigd gans mijn leven
En mijn ziel verzoend met God.