253 - De opname der gemeente
 

Vers 1
 F                 C7  A Bes  F
Schoon wij niet de ure weten van de komst van on-ze Heer,
                  C
Op de wolken, in kracht en heerlijkheid,
F                C7   Bes       F
Is ons hart toch in ons brandend van verlangen naar die tijd,
 Dm    F     C7        F
Naar de vreugde, ons bij Zijn komst bereid.
Refrein
 F               C7
Wij ontmoeten de Heiland in de lucht (ja in de lucht).

Voor Zijn liefde wijkt      F
        ied're traan of zucht (ja traan of zucht).
    F7
O, mijn Heiland komt dra,
   Bes      Gm
In schoonheid en gena (o glorie).
 F      C7      F
Glorie! Hij komt! Halleluja!
Vers 2
Schoon de tijden naad'ren
         dat Gods volk door duisternis zal gaan,
Vrezen wij toch geen moeite, groot of klein,
Want wij hebben Gods beloften en het Woord van onze Heer:
Tot het einde der aard' zal 'k met u zijn.
Vers 3
O, dan breekt de dageraad aan van een nieuwe blijde dag;
Ja, dan zullen wij leven met de Heer.
Welk een glorie wacht de bruid daar in het nieuw Jeruzalem,
Waar zij Jezus zal brengen lof en eer.