253 - De opname der gemeente
 
1 Schoon wij niet de ure weten van de komst van onze Heer,
Op de wolken, in kracht en heerlijkheid,
Is ons hart toch in ons brandend van verlangen naar die tijd,
Naar de vreugde, ons bij Zijn komst bereid.
 
Refrein Wij ontmoeten de Heiland in de lucht (ja in de lucht).
Voor Zijn liefde wijkt ied're traan of zucht (ja traan of zucht).
O, mijn Heiland komt dra,
In schoonheid en gena (o glorie).
Glorie! Hij komt! Halleluja!
 
2 Schoon de tijden naad'ren dat Gods volk door duisternis zal gaan,
Vrezen wij toch geen moeite, groot of klein,
Want wij hebben Gods beloften en het Woord van onze Heer:
Tot het einde der aard' zal 'k met u zijn.
 
3 O, dan breekt de dageraad aan van een nieuwe blijde dag;
Ja, dan zullen wij leven met de Heer.
Welk een glorie wacht de bruid daar in het nieuw Jeruzalem,
Waar zij Jezus zal brengen lof en eer.