252 - O, morgen van eeuwige glorie
 

Vers 1
G          Dsus4 D
O, morgen van eeuwige glo-rie,
  D7             G
Zo lang door Gods kind'ren verwacht,
             Dsus4 D
Wanneer Jezus komt in vic-to - rie,
  A7              D
Omringd door Zijn eng'len vol kracht,
  D7           G
Wanneer de bazuin zal weerklinken,
  B7 Em     A7       D7
d' Archangel Gods volk roept bij naam,
   G      G7    C
Dan zien wij de graven ge-opend,
   Am E7 Am G   D7 G
Gods heil'gen verrijzen tezaam.
Refrein
 G
Hij komt,  ja Hij komt
Hij komt, de Hei-land komt
D7 G     E7 D7
In majesteit en macht.

Geen zorg en droefheid zal meer zijn;
            G
Voorbij is de somb're nacht.
 G
Hij komt,  ja Hij komt
Hij komt, de Hei-land komt
 D7  G      E7  D7
Doet aan het bruiloftskleed.
           G   Em
Ontwaak, o ziel want Jezus komt.
  G    D7   G
O, houd uw lamp gereed.
Vers 2
Uw Bruidegom zal weldra komen
En afwassen iedere traan.
De innige hope der vromen
Zal men in vervulling zien gaan.
Het aardse en zwakke omhulsel
Maakt plaats voor een lichaam vol kracht.
O, wond're genade des Heren,
Die 't alles voor ons heeft volbracht!
Vers 3
De Heiland zal spoedig verschijnen,
Vergaad'ren de zijnen tezaam,
En zijt gij een schaap van Zijn kudde,
Dan roept Hij ook u bij uw naam.
O, geef dan uw leven aan Jezus,
En kies Hem voor altijd, mijn vrind,
Opdat g' als de Heiland zal komen,
De deur niet gesloten vindt.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)